Paspoort

Reist u naar het buitenland, dan hebt u een geldig reisdocument nodig, zoals een paspoort. Een paspoort is over de hele wereld geldig. Ook geldt het paspoort als identiteitsbewijs waarmee u in Nederland kunt voldoen aan de identificatieplicht. Soms wordt daarom gevraagd op grond van de regels over de identificatieplicht of bij een bank of op school.
Identificatieplicht geldt ook voor iedereen in de zorg (bijvoorbeeld verblijf in ziekenhuis of bezoek aan de tandarts), ongeacht de leeftijd. Het maakt niet uit of iemand 1 of 100 jaar is.

Voor dit product moet u een afspraak maken
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.

De aanvraag dient u persoonlijk te doen. Kinderen die een paspoort aanvragen dienen persoonlijk bij het aanvragen en ophalen aanwezig te zijn.

Paspoortaanvraag kinderen
Voor de aanvraag van een paspoort voor kinderen moet(en) de ouder(s) een formulier invullen en ondertekenen. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Download hier de BestandToestemmingsverklaring ouder(s) voor een paspoort of identiteitskaart.docx..

Meenemen

 • Een goedgelijkende kleurenpasfoto. De pasfoto moet voldoen aan de pasfoto-eisen. Een goede fotograaf kent deze eisen. 
  Let op! Kledingstukken met streepjes en ruitjes op een pasfoto kunnen worden geweigerd. Het probleem bestaat dat de scanner de barcode niet kan lezen. In dit geval dient u zelf te zorgen voor een nieuwe pasfoto.
 • Alle paspoorten en/of Nederlandse identiteitskaarten die nog in uw bezit zijn of die nog niet ongeldig gemaakt zijn.
 • Hebt u geen oud (verlopen) paspoort / identiteitskaart? U moet uw identiteit dan met andere bewijsstukken aantonen. Hebt u ook geen ander identiteitsbewijs? De gemeente stelt dan een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen.
 • Kinderen jonger dan 18 die een eigen paspoort willen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd. U kunt de formulieren voor toestemming krijgen bij de gemeente. De echtheid van de handtekeningen moet worden aangetoond met de geldige identiteitsbewijzen van de ouders of voogd.
 • Vraagt u een paspoort aan, omdat u een eerder uitgereikt Nederlands paspoort of identiteitskaart kwijt bent? Neem dan zo mogelijk een ander legitimatiebewijs mee (paspoort/identiteitskaart of rijbewijs). Bij de gemeente dient u een verklaring van vermissing te laten opmaken bij de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart.
 • Contant geld of een pinpas om het paspoort te betalen. Wij geven de voorkeur aan pinnen.

Checklist voor aanvragen van een reisdocument vanuit het buitenland: https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2018/05/01/checklist-voor-aanvraag-paspoort-of-id-kaart-in-het-buitenland
Checklist voor aanvragen van een identiteitskaart bij een grensgemeente: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/kan-ik-in-nederland-een-paspoort-aanvragen-als-ik-in-het-buitenland-woon

 • paspoort minderjarige € 55,00
 • paspoort meerderjarige € 73,00
 • paspoort voor vreemdeling/vluchteling € 55,00
 • spoedprocedure aanvraag paspoort € 49,00

Wij geven de voorkeur aan pinnen.

Iedere Nederlander heeft in principe recht op een Nederlands paspoort. Het paspoort is 5 jaar geldig voor personen onder de 18 jaar en 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar en ouder. Het paspoort is een geldig reisdocument voor alle landen ter wereld.

Identificatieplicht

 • Kinderen vanaf 14 jaar hebben een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart nodig vanwege de identificatieplicht. Reist u met uw kind naar het buitenland, dan moet uw kind altijd een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Ook als uw kind jonger is dan 14 jaar. Met een eigen paspoort kan uw kind naar elk land reizen. Om een eigen paspoort aan te vragen hebben kinderen jonger dan 18 jaar schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of de gezaghouder. Download hier de BestandToestemmingsverklaring ouder(s) voor een paspoort of identiteitskaart.docx.
 • Identificatieplicht geldt ook voor iedereen in de zorg (bijvoorbeeld verblijf in ziekenhuis of bezoek aan de tandarts), ongeacht de leeftijd. Het maakt niet uit of iemand 1 of 100 jaar is.

Reizen met kinderen
Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de marechaussee: www.defensie.nl.

Vingerafdrukken
In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit gebeurt niet bij kinderen jonger dan 12 jaar. Is het niet mogelijk om vingerafdrukken van u te nemen door een lichamelijke of geestelijke aandoening? Met een tijdelijke beperking komt u in aanmerking voor een paspoort zonder vingerafdrukken. Dit paspoort is dan 1 jaar geldig. Met een permanente beperking krijgt u - afhankelijk van uw leeftijd - een paspoort dat 5 of 10 jaar geldig is. De ambtenaar die de aanvraag van uw paspoort behandelt, kan bij twijfel een medische verklaring aan u vragen.

Let op! Zorg voor schone vingers om problemen met het opnemen van vingerafdrukken te voorkomen.

Reisdocumenten voor niet-Nederlanders
Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? U hebt dan soms recht op een vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort.

 • U vraagt een nieuw paspoort persoonlijk aan bij de gemeente.
 • Daar worden met een speciaal apparaat uw vingerafdrukken gemaakt.
 • U krijgt uw nieuwe paspoort niet meteen mee. U kunt het na ongeveer 1 week ophalen bij de gemeente.
 • U moet uw paspoort persoonlijk komen afhalen binnen 3 maanden na uw aanvraag. Daarna vervalt uw paspoort en moet u een nieuwe aanvragen.
 • Een paspoort blijft 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar en 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar en ouder. Daarna levert u het in bij de gemeente.

Spoedprocedure
Doe een spoedaanvraag om uw nieuwe paspoort sneller te krijgen. Meestal kunt u het paspoort dan de eerstvolgende werkdag ophalen bij de gemeente. Dit kost wel extra geld. Vraag dit na bij de medewerker aan de balie.

Mijn paspoort is kwijt of gestolen
Als een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart gestolen of verloren is, hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. Bij de aanvraag van uw nieuwe document wordt tegelijkertijd de aangifte van vermissing van het oude document verwerkt.Als u geen nieuw document nodig heeft, moet u ook aangifte doen en ook dan gaat u daarvoor naar het gemeentehuis. Aangifte moet u altijd persoonlijk doen en kan ook niet digitaal of per telefoon.
De gemeente rekent voor deze nieuwe dienstverlening geen extra kosten.
Voor de aanvraag van een nieuw document dient u kosten te betalen.

Noodpaspoort
Bent u uw paspoort kwijtgeraakt of is uw reisdocument verlopen en moet u onmiddellijk op reis? U kunt dan een noodpaspoort aanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Het noodpaspoort is alleen geldig als reisdocument. De Koninklijke Marechaussee geeft deze noodpaspoorten af.

Aanvullende eisen
Sommige landen stellen aanvullende eisen. Vraag dit tijdig na bij het reisbureau, de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming. Daarmee voorkomt u problemen aan de grens. Voor sommige landen is een visum verplicht en voor sommige landen moet het paspoort of identiteitskaart nog een aantal maanden geldig zijn.

Thuis- en tehuisservice
De gemeente Laarbeek biedt voor de aanvraag van reisdocumenten een thuis- en tehuisservice aan. Deze is alleen bedoeld voor mensen met een medische beperking voor wie het lichamelijk of geestelijk onmogelijk is om persoonlijk naar de balie van Publiekszaken te komen. De thuis- en tehuisservice houdt in dat een medewerker van Publiekszaken aan huis komt voor de aanvraag van het reisdocument. Deze huisbezoeken vinden op afspraak plaats. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze service. De gemeente beoordeelt of u niet persoonlijk hoeft te verschijnen en kan om een medische verklaring vragen.
U moet zelf voor een goede pasfoto zorgen. Er zijn fotografen in de omgeving die bij u thuis een pasfoto kunnen maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team burgerzaken.

Hoe voorkom ik fraude met een kopie van mijn identiteitsbewijs?
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Ook niet als een organisatie vraagt om een kopie voor het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement. Sommige instanties zijn wel gerechtigd om een kopie van uw identiteitsdocument te maken zoals bijvoorbeeld de overheid. Dit is dan vastgelegd in de wet. Laat u toch een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken? Maak dan een veilige kopie en dek uw Burgerservicenummer (BSN) af.  Of maak een kopie met de KopieID.

Voor meer informatie kunt u terecht op:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

en voor het veilig maken van een kopie kunt u terecht op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs