Raadsleden

De gemeenteraad bestaat uit 19 gekozen raadsleden, verdeeld over 6 politieke partijen: PNL, De Werkgroep, ABL, OuderenAppèl / Hart voor Laarbeek, CDA en PvdA. Hier ziet u de gemeenteraadsledenexterne-link-icoon.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad neemt alle beslissingen die belangrijk zijn voor de gemeente. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. De gemeenteraad controleert ook het werk van de burgemeester en de wethouders. 

Contact
U kunt (persoonlijk) contact opnemen met één of meer raadsleden, bijvoorbeeld per email. Verder kunt u altijd een brief sturen aan de gemeenteraad en/of het college.