Samenstelling college

Samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek. Voor een afspraak kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Laarbeek: 0492 469 700. Bekijk ook de wekelijkse collegebesluiten. 

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voeren het beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld en leggen daarover verantwoording af. Het college bestaat uit de burgemeester, 3 wethouders en de gemeentesecretaris. De secretaris ondersteunt het college. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad.