Tiny Houses

Sinds het pioniersproject De Hopman in Aarle-Rixtel, worden er steeds vaker nieuwe ideeën voor tiny houses ingediend bij de gemeente. Om tegemoet te komen aan de vraag, is er een beoordelingskader opgesteld. In dit beoordelingskader zijn een voorkeursladder en een aantal voorwaarden opgenomen waaraan initiatieven getoetst worden.

Wat is een tiny house?

Een tiny house is een nieuwe woonvorm met een duidelijke onderliggende filosofie. Het zijn kleine, niet aaneengeschakelde, volwaardige woningen met een woonoppervlakte (optelsom van de vloeroppervlakte over alle bouwlagen) van maximaal circa 50 vierkante meter, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. In tiny houses wordt permanent gewoond en deze zijn dus niet bedoeld als recreatiewoning.

Voorkeursladder en wachtlijst

Wij toetsen initiatieven aan de hand van een voorkeursladder. De initiatieven worden daarmee op een wachtlijst geplaatst. De plek op de wachtlijst is niet afhankelijk van het moment van indienen. Zodra een lopend tiny house initiatief is afgerond, zal het volgende plan van de wachtlijst worden opgepakt.

Het beoordelingskader vindt u onderaan de pagina.

Ik wil een project met tiny houses starten

De eerste stap hiervoor is het indienen van een principeverzoek. U kunt dit doen via laarbeek.nl/principeverzoek. Nadat u uw principeverzoek hebt ingediend via het Formulier Principeverzoek, toetsen wij uw initiatief aan het beoordelingskader. Indien uw initiatief aan de voorwaarden voldoet, plaatsen wij deze aan de hand van de voorkeursladder op de wachtlijst. U krijgt vanzelf bericht wanneer uw initiatief aan de beurt is.

Ik heb in het verleden een verzoek ingediend voor mijn project, wat nu?

Als het goed is heeft u van ons een brief ontvangen waarin wij u hebben gevraagd uw initiatief opnieuw in te dienen. Heeft u deze brief niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 0492 46 97 00, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl.

Beoordelingskader Tiny Houses