Vervoersvoorzieningen (WMO)

Beschrijving

Hebt u een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem? En bent u daardoor niet of onvoldoende in staat zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel? U komt alleen in aanmerking voor een maatwerkvoorziening als u het ervaren probleem niet op eigen kracht kunt oplossen. Samen met het Sociaal Team Laarbeek onderzoeken we wat voor u een passende oplossing is.

Hoe u het regelt

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team Laarbeek

Klik hiervoor meer informatie over deze teams.

Hoe regelt u het? 

  • U doet een melding bij de gemeente.
  • Het Sociaal Team Laarbeek onderzoekt uw hulpvraag, samen met u. Samen met een Wmo consulent komt u tot een passende oplossing. Zo kijkt zij of u bij andere voorzieningen of instanties terecht kunt, zoals uw zorgverzekeraar. Of welke mogelijkheden u binnen uw eigen netwerk heeft.
  • Bij deze beoordeling kan de gemeente een onafhankelijke instantie vragen u te onderzoeken. Dat onderzoek is om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Meestal neemt de gemeente in haar beoordeling het advies over.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van melding en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Deze termijn wordt soms overschreden wanneer advies nodig is van externe instanties. Hierover gaat de Wmo consulent dan met u in overleg.

Wat u moet weten

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan een beroep doen op de Wmo. U kunt alleen een beroep doen op de Wmo aanvragen in de gemeente waar u woont. Voorwaarde is dat u voor de betreffende kosten op geen enkele andere voorziening een beroep kunt doen, zoals op familieleden, vrienden of verzekeringen. U kunt alleen een beroep doen op de Wmo als er geen enkele andere oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld in uw netwerk.

De voorzieningen: transportmiddelen
Bij transportmiddelen kunt u denken aan allerlei soorten hulpmiddelen die personen met beperkingen en ouderen meer mobiel maken of houden, zoals een fietsvoorziening of scootmobiel.

Vervoersvoorzieningen: Vraagafhankelijk Vervoer
Het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) biedt vervoer voor personen met beperkingen en ouderen die het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken. Het is per regio geregeld en werkt met een belsysteem. Wilt u ergens naar toe dan belt u op. Op de afgesproken tijd komt een busje of een taxi bij u aan de deur en brengt u naar het opgegeven adres.

De kosten

Eigen bijdrage

Voor gebruik van Wmo-voorzieningen (met uitzondering van rolstoelen) geldt een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand, ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze achteraf. U betaalt geen eigen bijdrage als het inkomen onder 110% van het netto sociaal minimum ligt. U ontvangt dan een zogenaamde 0-factuur.

Heeft u nog vragen?

Bel met Sociaal Team Laarbeek via 0492 469 707. Wij helpen u graag.

Meer informatie