Woningen, gebouwen en grond, huren, kopen of pachten

Beschrijving

De gemeente bezit onroerend goed, in de vorm van gebouwen, grond en soms ook woningen.

Bestaand gebouw of woning kopen of huren?

Wanneer een bestaand gebouw of woning te koop komt, gebeurt dit via een makelaar.  Soms worden leegstaande gebouwen anti-kraak verhuurd.

Grond huren, pachten of kopen?

  • Landbouwgrond wordt 1 keer per jaar per inschrijving verpacht. In oktober en november wordt bekend gemaakt voor welke percelen u zich kunt inschrijven. Dit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina en onze website (nieuws).
  • Wilt u bouwgrond kopen? Kijk dan bij bouwkavels.
  • Wilt u een groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken? Kijk dan bij groenstrook kopen, huren of gebruiken.

Wilt u meer informatie over kopen, huren of pachten?

Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Laarbeek, via het telefoonnummer 0492 469 700.