Bouwkavels

De gemeente Laarbeek biedt bouwkavels te koop aan. Het gaat hier om zelfbouwkavels. Meer informatie over de exacte ligging en de bebouwingsmogelijkheden van deze kavels kunt u terugvinden in de overzichtstekeningen en kavelpaspoorten. Deze kunt u terugvinden onder de link van het betreffende bouwplan

De gemeente Laarbeek biedt diverse aantrekkelijke zelfbouwkavels aan. Inschrijving voor deze kavels is mogelijk vanaf woensdag 15 juni 2016 om 9.00 uur en kan alleen schriftelijk (het inschrijfformulier vind u onder aan deze pagina) of via e-mail.

De uitgifte omvat hier 32 bouwkavels. Het gaat hier om kavels voor zowel vrijstaande, halfvrijstaande, als rijwoningen. Dit woningbouwplan wordt een woonomgeving met een hoogwaardige en duurzame ruimtelijke kwaliteit van zowel de gebouwen als de openbare ruimte. Voor dit plan is wel een specifiek beeldkwaliteitplan uitgewerkt.

CPO-project
Ook bestaat er de mogelijkheid om in het plan ‘Nieuwenhof 2014’ een CPO-project te starten. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Als u kiest voor een gezamenlijke aanpak, dan heeft u medebouwers nodig met wie u in collectief verband de woningen kunt realiseren. Bij een CPO-project in dit plan gaat het om goedkope koopwoningen met een stichtingskostengrens tot € 195.000,- vrij op naam.

Kavelpaspoorten
De voorschriften zijn samengevat in een zogenaamd kavelpaspoort. Onder aan deze pagina kunt u de informatie betreffende de locatie, het uitwerkingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de bovenbedoelde kavelpaspoorten downloaden. 

Voordat met de uitwerking van het bouwplan wordt gestart, wordt de mogelijkheid geboden om met de bouwplanbegeleider van gedachten te wisselen over de uitgangspunten, ideeën en ontwerp.

Grondprijs
De reguliere grondprijs is € 332,75 per m2, inclusief BTW, kosten koper. Valt de woning in de categorie goedkope koop, woningen met een stichtingskostengrens tot € 195.000,- vrij op naam, geldt een grondprijs van € 278,60 per m2, inclusief BTW, kosten koper.

Interesse?
Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met de heer B. van Liempd van de gemeente Laarbeek. Het telefoonnummer van de gemeente is 0492 469 700. Er is geen sprake van een loting. Bij toekenning van de optie geldt ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Inschrijving voor deze kavels is mogelijk vanaf woensdag 15 juni 2016 om 9.00 uur en kan alleen door middel van het inleveren van het inschrijfformulier bij het gemeentehuis, of het toesturen van het inschrijfformulier via e-mail naar gemeente@laarbeek.nl of per post. 

BestandInschrijfformulier bouwkavels in plan Nieuwenhof 2014.docx

PDFToelichting Nieuwenhof 2014.

PDFRegels Nieuwenhof 2014

PDFVerbeelding Nieuwenhof 2014

PDFBeeldkwaliteitplan Nieuwenhof 2014

PDFVerkavelingsplan Nieuwenhof 2014, 20 juni 2018

PDFKavelpaspoort 1

PDFVerkavelingsplan Isidorusplein met vermelding kavels in optie, 24 juli 2017

PDFKavelpaspoorten Rijbroeksedreef en Blokskampsedreef, versie februari 2018

PDFVerkavelingsplan met nieuwe bouwkavels Rijbroeksedreef en Blokskampsedreef, versie 26 oktober 2017

Beeldkwaliteitsplannen De Beekse Akkers

Er is geen kavelpaspoort beschikbaar voor Rijbroeksedreef 11.

Inschrijven voor een bouwkavel?
De inschrijving start op 4 september 2017, om 9.00 uur. U kunt zich inschrijven voor een kavel met het PDFInschrijfformulier. Stuur het ingevulde formulier vanaf 4 september 9.00 uur naar gemeente@laarbeek.nl. Inschrijvingen die eerder binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Er is geen loting. We gaan uit van het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Heeft u al een mede-bouwer voor een halfvrijstaande woning? Dan dient u gelijktijdig in te schrijven.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de kavels, of heeft u een specifieke vraag? Neem dan contact op met Rian Sleegers van de gemeente Laarbeek, via het (algemene) telefoonnummer: 0492 469 700.

Voor informatie over deze kavels kunt u kijken op www.dehogeregt.nl.