Cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden

Laarbeek staat vol mooie gebouwen. Er zijn wel meer dan 300 beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle panden. Het merendeel zijn boerderijen. Ze getuigen van de agrarische geschiedenis van Laarbeek en geven het buitengebied het authentieke plattelandskarakter. Beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle panden worden beschermd door het beeldbepalende karakter dat ze hebben en de ruimtelijke kwaliteit die ze geven aan een omgeving.

Informatie over de cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden

In de bestemmingsplannen en de Welstandsnota zijn beschrijvingen van de panden opgenomen. In de Welstandsnota staan de criteria waaraan u moet voldoen bij een verbouwingsplan.

Verbouwen

Bij beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle panden zijn de zichtzijdes (straatkant en zijkanten) en dakconstructie beschermd. Dit betekent dat u deze panden niet mag afbreken. Als stelregel geldt dat regulier onderhoud en plaatselijke herstellingen zonder vergunning mogelijk zijn. Aan de achterzijde kunt u vergunningsvrij bouwen, zoals bij niet beschermde gebouwen. Ook verbouwingen binnenin zijn vergunningsvrij. Via de vergunningscheck van het omgevingsloket kunt u checken of een vergunning nodig is. Overleg bij vragen met de gemeente.

Verduurzamen

Verduurzaming is een veelbesproken onderwerp bij gebouwen. Omdat alleen een deel van de buitenzijde van de panden beschermd is, zijn veel reguliere duurzaamheidsmaatregelen mogelijk. Denk aan vloerisolatie, een warmtepomp en muurisolatie aan de binnenzijde. Bij maatregelen die het uiterlijk van de beschermde delen kunnen veranderen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen, nieuwe kozijnen met dubbel glas en dakisolatie waarbij het dak wordt verhoogd.

Zonnepanelen

Specifiek voor zonnepanelen op cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden worden gemeentelijke richtlijnen vastgesteld.

Het heeft de voorkeur om de panelen uit het zicht te leggen vanaf de straatkant. Denk hierbij aan het achterdakvlak (als het geen zichtzijde is) of op een bijgebouw. Zijn er geen andere mogelijkheden? Dan kunt u de mogelijkheden voor zonnepalen in het zicht bespreken met de gemeente. Belangrijk is dat de visuele kwaliteit niet achteruitgaat.