Duurzaam Laarbeek

Zonnepanelen kopen van de gemeente Laarbeek

Vorig jaar is het project De Groene Zone van start gegaan. Laarbeek is één van de 12 gemeenten die meedoen met dit project. Het doel van het project is om inwoners snel en gemakkelijk van zonnepanelen te voorzien zonder eigen investering. In Laarbeek kunnen nog 147 huishoudens meedoen.

Hoe het werkt
De deelnemende gemeenten kopen gezamenlijk zonnepanelen in. De gemeenten schieten de bedragen voor levering en plaatsing voor. Dit betekent dat u geen aanbetaling hoeft te doen voor de zonnepanelen. In maximaal 15 jaar, tegen 1,35% rente, lost u de lening maandelijks bij de gemeente af. U krijgt 15 jaar lang volledige garantie op de zonnepaneleninstallatie en de energieopbrengst. De levensduur van de zonnepanelen is minstens 25 jaar en na plaatsing wekt u meteen zonne-energie op. Al vanaf de 1e maand heeft u financieel voordeel: de aflossing van de lening is namelijk lager dan uw huidige elektriciteitsrekening.

1000e zonnepaneelinstallatie De Groene Zone 
Naast gemeente Laarbeek doen de gemeenten Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Waalre, Someren, Son en Breugel en Valkenswaard mee met het Regionaal Zonnepanelenproject. Vorige maand werd de 1000ezonnepaneelinstallatie van De Groene Zone geplaatst in Eindhoven, een mijlpaal van het project.

Programma informatieavond
Op 17 juni organiseert de gemeente Laarbeek een informatiebijeenkomst over het zonnepanelenproject De Groene Zone. De bijeenkomst vindt plaats in het Ontmoetingscentrum Beek en Donk aan de Otterweg 29 en begint om 19:00 uur (inloop vanaf 18:45). De bijeenkomst is opgebouwd uit 3 onderdelen; na de opening door wethouder worden de algemene uitgangspunten en voorwaarden van het project toegelicht. Vervolgens wordt er door de leverancier ingegaan op de techniek en het offertetraject. Als laatste bespreken we de financiële kant van het project. Na de toelichtingen is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. De avond duurt tot 21.00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over het project kunt u vinden op de website, www.degroenezone.nl(externe link). Vragen over de informatiebijeenkomst kunt u stellen aan Maaike van der Zwaluw via maaike.van.der.zwaluw@laarbeek.nl

In Beek en Donk kunnen we gezamenlijk veel energie besparen en daarmee ook geld verdienen. Maar hoe doe je dat? Hoe regel je een voordelig zonnepanelen- of een isolatieaanbod? Hoe betrek je de buren bij jouw plannen

De gemeente Laarbeek organiseert in samenwerking met Buurkracht en Stichting Platform Duurzaam Laarbeek een informatieavond waarin antwoord wordt gegeven op deze en andere vragen. 

Wanneer? Woensdagavond 25 september om 19:30 uur (vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar)
Waar? Ontmoetingscentrum Beek en Donk, Otterweg 29

Buurkracht
Buurkracht is een maatschappelijk initiatief, onafhankelijk en niet-commercieel, die buren in heel Nederland helpt om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Dit doen ze door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen en begeleiden in het realiseren van goede ideeën. Voorbeelden van bestaande buurtinitiatieven zijn het gezamenlijk inkopen en installeren van zonnepanelen/isolatie/warmtepompen, het opknappen van het groen in de buurt en het organiseren van een deelauto.

Stichting Platform Duurzaam Laarbeek
SPDL is een burgerinitiatief dat voor én met Laarbeekse inwoners de woon- en werkomgeving in de gemeente verbetert. Het Platform doet dit door mee te werken aan verschillende projecten en activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van onze gemeente.

Aanmelden
Download in de appstore van uw telefoon de buurkracht-app. Klik op de activiteit ‘informatieavond Beek en Donk’. Klik op de knop ‘Ik doe mee’ om u aan te melden voor de avond. Let op! Vol = vol. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Roxanne Oude Alink via roxanne@buurkracht.nl(externe link)(externe link) of 06-15690839.

Gemeenten Zuidoost-Brabant zetten eerste stap in Regionale Energiestrategie

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen. Het Nationaal Klimaatakkoord geeft invulling aan de ambities die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De afspraak tussen 192 landen dat de opwarming van de aarde wordt beperkt. Ook Nederland heeft dit akkoord getekend en heeft daarom de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een C02-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050.

In de RES komen alle Nederlandse gemeenten samen in regio’s tot een voorstel hoe ze met elkaar aan het Nationaal Klimaatakkoord kunnen bijdragen op het gebied van energiebesparing, duurzame energie opwek en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Het Rijk beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het Nationaal Klimaatakkoord.

De gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben samen met de twee waterschappen, de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis gewerkt aan de startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES). De startnotitie is nu voorgelegd aan de gemeenteraden en is het startschot voor het opstellen van de RES. De RES is een strategie die beschrijft hoe de regio zal gaan bijdragen aan drie onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwek van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. De startnotitie beschrijft wie het proces aanstuurt, wie er aan de RES meewerkt, welke inhoudelijke thema’s in de RES aan bod komen, welke partners wanneer worden betrokken en hoe de tijdlijn er uit ziet. De gemeenteraden van de Metropoolregio Eindhoven zijn samen met de waterschappen en de provincie nu aan zet om te beoordelen of zij met deze aanpak akkoord gaan.

PDFStartnotitie Regionale Energie Strategie MRE.pdf

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 april 2016 ingestemd met het Programmaplan Duurzaamheid.

In dit plan staat omschreven hoe de gemeente het proces om te komen tot een duurzamer Laarbeek wil aanpakken. U kunt het programmaplan hieronder in zijn geheel downloaden.

PDFProgrammaplan Duurzaamheid 2016

 

Om duurzame warmte in nieuwbouwwoningen te stimuleren is er een gemeentelijke lening beschikbaar. Deze kan worden gebruikt voor eenwarmtepomp, zonneboiler, installatie warmte-terugwinning, biomassaketel, gelijkstroompomp, lage temperatuur verwarming, infraroodverwarming en/of pelletkachel. Meer informatie vindt u hier.