Omgevingsvisie

De ontwerp-omgevingsvisie voor het buitengebied van Laarbeek ligt voor iedereen ter inzage van maandag 5 juli tot en met zondag 12 september 2021. U kunt de ontwerp-omgevingsvisie inkijken in het gemeentehuis, in de Buurtkamer ’t Trefpunt bij Zonnetij in Aarle-Rixtel, Heindertweg 21, 5735 CC Aarle-Rixtel en in het Dorpshuis Lieshout, Grotenhof 2, 5737 CB Lieshout.
Deze langetermijnvisie laat zien waar de gemeente voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De visie gaat alleen over het buitengebied van Laarbeek. Dit buitengebied kent veel uitdagingen, zoals de afname van agrarische bedrijven en een toename van vrijkomende agrarische gebouwen.

In de visie staan de kernkwaliteiten van Laarbeek en trends en ontwikkelingen

Laarbeek is verdeeld in 8 deelgebieden, met elk hun eigen verhaal en ruimtelijke mogelijkheden. Deze mogelijkheden staan op een visiekaart. Ook zijn thema’s uitgewerkt zoals gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit. In de omgevingsagenda staan de acties die uiteindelijk moeten leiden tot het nieuwe toekomstbeeld voor het buitengebied.

Publieksvriendelijke samenvatting

Samen met veel inwoners, belangengroepen en andere organisaties zijn we tot dit ontwerp gekomen. Het is een lijvig document geworden. Daarom is er ook een PDFpublieksvriendelijke samenvatting van de omgevingsvisie gemaakt. Ook kunt u hieronder een animatie bekijken over de visie: 

 

 

Presentatie informatieavond

Op woensdag 8 september was er een informatieavond waar algemene uitleg is gegeven over de visie. Hier kunt u de Bestandpresentatie terugkijken

Hoe kunt u uw mening geven?

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw mening geven (zienswijze). U verstuurt uw zienswijze naar: gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD BEEK EN DONK.  Voor een mondelinge zienswijze, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 0492 469 700.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Na de inzageperiode geven we een reactie op alle zienswijzen. Deze reacties komen allemaal in een ‘Nota van beantwoording’. Deze wordt betrokken bij de behandeling van de omgevingsvisie op 17 november in de raadscommissie Ruimtelijk Domein en op 9 december in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld kunt u geen bezwaar of beroep meer indienen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Joan van Wetten, Marieke Oteman of Saskia Hornikx van de afdeling Beleid & Projecten. Het algemeen telefoonnummer is 0492 469 700.

Bekijk de ontwerp-omgevingsvisie hier: 

Tip: met het vierkantje rechtsonder kunt u de weergave groot maken. Met de pijltjes links en rechts kunt u bladeren.