Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. 

Wat merkt u van de Omgevingswet?

Wilt u iets veranderen in de fysieke leefomgeving? Bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel of het bouwen van een schuur? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Ondernemers die een bouwplan willen ontwikkelen, bijvoorbeeld voor woningen of kantoren, krijgen ook te maken met de Omgevingswet.

Belangrijke aspecten van de Omgevingswet

In het nieuwe Omgevingsloketexterne-link-icoon staan alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven. 

De bestemmingsplannen zijn per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het plan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.

Voor veel vergunningen moet de gemeente in acht weken een besluit moet nemen. Soms wordt deze periode verlengd met zes weken. Als uw vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.

Heeft u een plan voor de omgeving? Dan gaat u met omwonenden en anderen die iets van het plan gaan merken in gesprek. De wet noemt dit participatieexterne-link-icoon.  

Naast de Omgevingswet geldt  ook de Wet Kwaliteitsborgingexterne-link-icoon. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen in sommige gevallen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen.