default iconOmgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. 

Wat merkt u van de Omgevingswet?

Wilt u iets veranderen in de fysieke leefomgeving? Bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel of het bouwen van een schuur? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Ondernemers die een bouwplan willen ontwikkelen, bijvoorbeeld voor woningen of kantoren, krijgen ook te maken met de Omgevingswet.

Wat verandert er na 1 januari?

Dit zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van nu:

  • In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen komen vanaf 1 januari 2024 in een omgevingsplan. In het plan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
  • Voor veel vergunningen moet de gemeente in acht weken een besluit moet nemen. Soms wordt deze periode verlengd met zes weken. Als uw vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
  • Heeft u een plan voor de omgeving? Dan gaat u met omwonenden en anderen die iets van het plan gaan merken in gesprek. De wet noemt dit participatie.  
  • Naast de Omgevingswet geldt per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging in. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen in sommige gevallen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. 

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Tot en met 31 december kunt u een aanvraag indienen via www.omgevingsloket.nl

Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat vooralsnog volgens de huidige wetgeving.

Heeft u een ingewikkelder plan? Bijvoorbeeld waarbij het bestemmingsplan gewijzigd moet worden? Dan geldt de nieuwe Omgevingswet.