default iconGriffie

De griffier adviseert, ondersteunt en helpt de gemeenteraad. Ook inwoners en organisaties kunnen bij de griffie terecht. Heeft u vragen over vergaderingen, wilt u inspreken, of aandacht voor een onderwerp? Neem dan contact op via griffie@laarbeek.nl of 0492 469 700.

Wat doet de griffie?

Elke gemeente heeft een griffier. Hij of zij adviseert, ondersteunt en helpt de gemeenteraad en de individuele raadsleden.

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Op die manier kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

De griffie valt direct onder de gemeenteraad, die de griffiemedewerkers ook benoemt en ontslaat. De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen.

Om zijn werk voor de raad goed te kunnen doen, werkt de griffier nauw samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris en overlegt hij vaak met leidinggevenden, wethouders en medewerkers.

Bereikbaarheid griffie

Ook inwoners en organisaties kunnen bij de griffie terecht. Heeft u vragen over vergaderingen, wilt u inspreken, of aandacht voor een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie per e-mail: griffie@laarbeek.nl of telefonisch: 0492 - 46 97 00.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief indienen? Dan kan de griffier u verder helpen. 

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek