Griffie

Wat doet de griffie?

Elke gemeente heeft een griffier. Hij of zij adviseert, ondersteunt en helpt de gemeenteraad en de individuele raadsleden.

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Op die manier kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

De griffie valt direct onder de gemeenteraad, die de griffiemedewerkers ook benoemt en ontslaat. De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen.

Om zijn werk voor de raad goed te kunnen doen, werkt de griffier nauw samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris en overlegt hij vaak met leidinggevenden, wethouders en medewerkers.
 

Bereikbaarheid griffie

Ook inwoners en organisaties kunnen bij de griffie terecht. Heeft u vragen over vergaderingen, wilt u inspreken, of aandacht voor een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie per e-mail: griffie@laarbeek.nl of telefonisch: 0492 - 46 97 00.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief indienen? Dan kan de griffier u verder helpen. 

René van Heijnsbergen     John van den Berg Lieveke van der Horst
   

Griffier

06 53 71 32 03

rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl

   

Plaatsvervangend griffier 

0492 46 97 81 

john.v d.berg@laarbeek.nl              

Griffie   medewerkster 

0492 46 97 37

lieveke.vanderhorst@laarbeek.nl