Het college van burgemeester en wethouders

Samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek. Voor een afspraak kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Laarbeek: 0492 469 700. Bekijk ook de wekelijkse collegebesluiten.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voeren het beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld en leggen daarover verantwoording af. Het college bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. De secretaris ondersteunt het college. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad.