Wethouder Joan Briels

foto wethouder Briels

Wethouder Joan Briels (1ste loco; vervanger is wethouder Slaets)

Voornaam: Joan
Voorletters: J.H.C.M.
Politieke partij: De Werkgroep
Adres: Koppelstraat 45
Postcode: 5741 GB
Woonplaats: Beek en Donk
E-mail: joan.briels@laarbeek.nl

Portefeuille Jeugd , duurzaamheid, omgevingswet, toerisme en recreatie    

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Toerisme en Recreatie (incl. Blauwe Poort en Waterboulevard)
 • Duurzaamheid
 • Omgevingswet
 • Volksgezondheid
 • Klimaatadaptatie
 • Afvalverwerking
 • Verkeer en  Vervoer
 • Beheer van gemeentelijke gebouwen
 • Facilitaire zaken
 • Grondzaken
 • Participatiewet

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur GGD
 • Lid Algemeen Bestuur MRE
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Peelgemeenten
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Senzer
 • Lid Algemeen Bestuur Blink