Wethouder Joan Briels

Wethouder

Wethouder Joan Briels (1e loco; vervanger is wethouder Slaets)

Voorletters: J.H.C.M.
Politieke partij: De Werkgroepexterne-link-icoon
Adres: Koppelstraat 45
Postcode: 5741 GB
Woonplaats: Beek en Donk
E-mail: joan.briels@laarbeek.nl

Portefeuille Jeugd en duurzaamheid

 • Jeugdzorg, GR Peelgemeente
 • Onderwijs
 • Duurzaamheid, Bizob
 • Klimaatadaptatie, Deels MRE
 • Afvalverwerking, Blink 
 • Werk en inkomen, Senzer
 • Financiën (incl. belastingen)BSOB
 • Regionale samenwerking MRE, MRE

Bestuurlijke nevenfuncties relateert aan het wethouderschap

 • Lid vergadering van aangeslotenen stichting BIZOB
 • Lid algemeen bestuur GR BSOB
 • Lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten
 • Lid dagelijks bestuur GR Peelgemeenten
 • Lid algemeen bestuur GR  Senzer
 • Lid dagelijks bestuur GR Senzer
 • Lid algemeen bestuur Blink
 • Lid algemeen bestuur MRE
 • Lid OOGO passend onderwijs SWV Helmond-Peellland PO en SWV
 • Helmond-Peelland VO
 • Lid stuurgroep STORM
 • Lid stuurgroep ’t Gulden Land
 • Lid portefeuillehoudersoverleg MRE Regionale Energietransitie (RES)
 • Lid MRE-commissie van advies financiën
 • Lid Bestuurlijk Platform, BPF een10voordejeugd
 • Lid Bestuurlijk Regieteam (BRT) een10voordejeugd
 • Plv. lid algemeen bestuur GR GGD Zuidoost Brabant
 • Plv. lid algemeen bestuur GR ODZOB
 • Plv. lid algemeen bestuur GR VRBZO
 • Plv. lid Veiligheidshuis Zuidoost Brabant