default iconWethouder Joan Briels

Wethouder Joan Briels (1e loco; vervanger is wethouder Slaets)

Voorletters: J.H.C.M.
Politieke partij: De Werkgroep
E-mail: joan.briels@laarbeek.nl

Portefeuille Jeugd en duurzaamheid   

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Duurzaamheid
 • Klimaatadaptatie
 • Afvalverwerking
 • Werk en inkomen
 • Financiën (incl. belastingen)

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur GGD
 • Lid Algemeen Bestuur MRE
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Peelgemeenten
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Senzer
 • Lid Algemeen Bestuur Blink