Wethouder Ron van den Berkmortel

Wethouder

Wethouder Ron van den Berkmortel (3e loco; vervanger is wethouder Slaets)

Initialen: R.A.G.
Politieke partij: Partij Nieuw Laarbeek
E-mailadres: ron.vd.berkmortel@laarbeek.nl

Portefeuille

•    Omgevingswet, ODZOB
•    Visie kernen
•    Ruimtelijke ordening
•    Volkshuisvesting
•    Economische zaken (incl. bedrijventerreinen, kermissen en markten), MRE
•    Lokale en regionale mobiliteit, MRE

Bestuurlijke nevenfuncties gerelateerd aan het wethouderschap

 • Lid algemeen bestuur GR ODZOB
 • Lid dagelijks bestuur GR ODZOB
 • Lid MRE portefeuillehoudersoverleg Transitie landelijk gebied
 • Lid MRE portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit
 • Lid MRE portefeuillehoudersoverleg Economie
 • Lid MRE portefeuillehoudersoverleg Ruimte & Wonen
 • Vice-voorzitter Poho MRE Ruimte & Wonen
 • Lid themagroep Werkprogramma Agrofood en Leefomgeving (WAL) ODZOB 
 • Lid bestuurlijk overleg arbeidsmigratie de Peel
 • Lid bestuurlijk overleg “Cacaofabriek”, (Peelgemeenten en Waterschap Aa en Maas)
 • Lid bestuurlijk overleg Economische Zaken De Peel
 • Lid bestuurlijk netwerk Ruimte en Platteland Provincie Noord-Brabant
 • Lid Integrale Gemeentelijke Afstemming (IGA) Plattelandsontwikkeling de Peel
 • Lid bestuurlijk overleg Wonen De Peel
 • Bestuurslid Coöperatieve vereniging BoerBierWater
 • Lid Lokale Actie Groep LEADER de Brabantse Peel
 • Plv. lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten
 • Plv. lid algemeen bestuur GR  Senzer
 • Plv. lid algemeen bestuur Blink
 • Plv. lid algemeen bestuur MRE

Overige nevenfuncties 

 • Mede-eigenaar Veldwacht