Wethouder Ron van den Berkmortel

Wethouder

Wethouder Ron van den Berkmortel (3e loco; vervanger is wethouder Slaets)

Initialen: R.A.G.
Politieke partij: Partij Nieuw Laarbeek
E-mailadres: ron.vd.berkmortel@laarbeek.nl

Portefeuille

•    Omgevingswet
•    Visie kernen
•    Ruimtelijke ordening
•    Volkshuisvesting
•    Economische zaken (incl. bedrijventerreinen, kermissen en markten)
•    Lokale en regionale mobiliteit

Projecten

 • Centrumontwikkeling Lieshout (vervanging wethouder Slaets)
 • Omgevingsvisie kernen (vervanging wethouder Briels)

Nevenfuncties:

 • Lid algemeen bestuur GR ODZOB
 • Lid dagelijks bestuur GR ODZOB
 • Lid MRE-themagroep Transitie landelijk gebied
 • Lid MRE-themagroep Mobiliteit
 • Lid MRE-themagroep Economie
 • Lid Peel-themagroep Mobiliteit
 • Lid themagroep Werkprogramma Agrofood en Leefomgeving (WAL) ODZOB 
 • Lid bestuurlijk overleg arbeidsmigratie 
 • Lid bestuurlijk overleg Cacaofabriek, Peelgemeenten en Waterschap Aa en Maas
 • Lid bestuurlijk overleg Economische Zaken De Peel
 • Lid bestuurlijk netwerk Ruimte en Platteland Provincie Noord-Brabant
 • Lid Integrale Gemeentelijke Afstemming (IGA) Plattelandsontwikkeling
 • Lid bestuurlijk overleg Wonen De Peel
 • Bestuurslid Coóperatieve vereniging BoerBierWater
 • Mede-eigenaar Veldwacht
 • Plv. lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten
 • Plv. lid dagelijks bestuur GR Peelgemeenten
 • Plv. lid algemeen bestuur GR  Senzer
 • Plv .lid dagelijks bestuur GR Senzer
 • Plv. lid algemeen bestuur Blink
 • Plv. lid algemeen bestuur MRE

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek