Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt

Wethouder

Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt (2de loco; vervanger is wethouder Briels)

Voorletters: M.C.
Politieke partij: ABL
E-mailadres: monika.slaets@laarbeek.nl

Portefeuille Inwonerparticipatie 

 • Volksgezondheid
 • WMO en ouderen
 • Statushouders (incl. inburgering)/vluchtelingen
 • Minima
 • Welzijn, sport, kunst en cultuur (incl. bibliotheek)
 • Participatie (inclusief dorpsraden)
 • Natuur en landschap
 • Toerisme en recreatie
 • Dierenwelzijn
 • Beheer openbare ruimte (incl. water)
 • Accommodatiebeleid (incl. facilitaire zaken en verduurzamen van gebouwen)
 • Grondzaken

Projecten

 • Ontmoetingscentrum/O&U (vervanging weth. V.d. Berkmortel)
 • Blauwe Poort (vervanging wethouder Briels)

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur GR GGD Zuidoost Brabant
 • Lid dagelijks bestuur GR GGD Zuidoost Brabant
 • Lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten
 • Lid algemeen bestuur GR Senzer
 • Lid stuurgroep doelmatig waterbeheer Brabantse Peel
 • Lid Stuurgroep Verkenning GGa AA-dal Noord
 • Lid bestuurlijk overleg Logeerhuis Plezant
 • Lid bestuurlijk overleg beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Wet verplichte GGD – GR Peelgemeenten
 • Lid Uniek Sporten De Peel (ambassadeur namens de 5 Peelgemeenten voor Uniek Sporten De Peel)
 • Lid bestuurlijk overleg Netwerk Dementie Helmond en De Peel 
 • Lid bestuurlijk overleg Vrijetijdseconomie de Peel (VTE De Peel)
 • Plv. lid algemeen bestuur GR BSOB

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek