Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt

Wethouder

Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt (2de loco; vervanger is wethouder Briels)

Voorletters: M.C.
Politieke partij: ABL
E-mailadres: monika.slaets@laarbeek.nl

Portefeuille Inwonerparticipatie 

 • Volksgezondheid, GGD
 • WMO en ouderen, GR Peelgemeente
 • Statushouders (incl. inburgering)/vluchtelingen
 • Minima, Senzer
 • Welzijn, sport, kunst en cultuur (incl. bibliotheek)
 • Participatie (inclusief dorpsraden)
 • Natuur en landschap
 • Toerisme en recreatie
 • Dierenwelzijn
 • Beheer openbare ruimte (incl. water)
 • Accommodatiebeleid (incl. facilitaire zaken en verduurzamen van gebouwen)
 • Grondzaken

Nevenfuncties gerelateerd aan het wethouderschap

 • Lid algemeen bestuur GR GGD Zuidoost Brabant
 • Lid dagelijks bestuur GR GGD Zuidoost Brabant
 • Lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten
 • Lid algemeen bestuur GR Senzer
 • Lid stuurgroep doelmatig waterbeheer Brabantse Peel
 • Lid Stuurgroep Verkenning GGa AA-dal Noord
 • Lid bestuurlijk overleg Logeerhuis Plezant
 • Lid bestuurlijk overleg beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Wet verplichte GGD – GR Peelgemeenten
 • Lid Uniek Sporten De Peel (ambassadeur namens de 5 Peelgemeenten voor Uniek Sporten De Peel)
 • Lid bestuurlijk overleg Netwerk Dementie Helmond en De Peel 
 • Lid bestuurlijk overleg Vrijetijdseconomie de Peel (VTE De Peel)
 • Plv. lid algemeen bestuur GR BSOB