Monumenten in Laarbeek

foto CroyOp deze pagina leest u alles over monumenten in Laarbeek.

Laarbeek heeft verschillende rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Meestal zijn dit boerderijen en huizen. Prachtige voorbeelden van monumenten zijn het middeleeuws kasteel Croy (foto) en het landgoed Eijckenlust.
Niet alle monumenten zijn gebouwen. Er zijn ook archeologische monumenten, zoals de resten van het kasteel het Gulden Huis. 
Laarbeek heeft ook bijna 300 beeldbepalende panden. Deze gebouwen zijn geen monumenten, maar wel van lokaal belang en bepalend voor de uitstraling van Laarbeek. Ze zijn in bestemmingsplannen opgenomen als beeldbepalend of cultuurhistorisch waardevol pand.

Praktische informatie over monumenten vindt u op de website www.monumenten.nl(externe link). 
Bekijk hier het PDFoverzicht van de gemeentelijke monumenten.
Bekijk hier het PDFoverzicht van de rijksmonumenten.
Meer informatie over beeldbepalende panden en hoe ermee om te gaan, vindt u in de Welstandsnota.

Subsidie onderhoud of herstel monument

Voor monumenten kunt u een bijdrage vragen in de kosten voor onderhoud of herstel. U bent verplicht om onderhoud te doen als dit nodig is voor het behoud van het monument.

Lees meer

Omgevingsvergunning monument

Is uw pand een gemeentelijk- of rijksmonument? Dan mag u dit zonder vergunning niet afbreken, verstoren, verplaatsen of veranderen.

Lees meer

Geschiedenis van Laarbeek

Laarbeek heeft oude kernen uit de middeleeuwen. Op andere plekken zijn prehistorische grafheuvels gevonden.

Lees meer

Verplaatsing schoorsteen Mimosaplantsoen

De historische schoorsteen die in Aarle-Rixtel staat is verplaatst om nieuwe huizen te kunnen bouwen. Erfgoed geeft onze dorpen karakter dus we doen er alles aan om dit te behouden.

Lees meer