Monumenten

In Laarbeek staan rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Deze zijn opgenomen in het Erfgoedregister. Hier kunt u het overzicht met monumenten bekijken.

De meeste monumenten zijn gebouwen. Maar ook standbeelden en parkinrichtingen kunnen monumenten zijn. De ondergrondse resten van verschillende Laarbeekse kastelen zijn nu een archeologisch monument.

Verbouwen

Een monument mag je niet zonder vergunning afbreken, verstoren, verplaatsen of veranderen. Bij een monument is niet alleen de buitenkant beschermd. Ook het interieur, latere uitbouwen en gebouwen op het erf kunnen beschermd zijn. Als stelregel geldt dat regulier onderhoud en plaatselijke herstellingen zonder vergunning mogelijk zijn. Op de pagina over monument en omgevingsvergunning vindt u hierover meer informatie.

Subsidie

Monumenten hebben onderhoud nodig. Soms meer dan moderne gebouwen. Een deel van de kosten voor dit onderhoud en voor restauratie kan voor rijksmonumenten teruggevraagd worden via het rijk en via de gemeente voor gemeentelijke monumenten. De subsidiemogelijkheden zijn uitgelegd op de pagina over monumenten en subsidie.

Verduurzamen

Verduurzaming van gebouwen is tegenwoordig een belangrijk onderwerp. Bij verduurzamingsplannen is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de monumentale waarden. U kunt zelf veel kleine en goedkope maatregelen nemen, zoals het plaatsen van radiatorfolie en thermostaatknoppen. Bij ingrepen met visuele verstoring is het belangrijk om met de adviescommissie voor monumenten in gesprek te gaan en samen tot een haalbaar plan te komen.

Subsidiemogelijkheden verduurzaming

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen gebruik maken van de subsidieregeling om een gemeentelijk monument te isoleren of een quickscan verduurzaming uit te laten voeren. De subsidiemogelijkheden zijn uitgelegd op de pagina over monumenten en subsidie.

Zonnepanelen

Specifiek voor zonnepanelen op monumenten zijn gemeentelijke richtlijnen vastgesteld.

Het heeft de voorkeur om de panelen uit het zicht te leggen vanaf de straatkant. Denk hierbij aan het achterdakvlak (als het geen zichtzijde is) of op een bijgebouw. Als er geen andere mogelijkheden zijn, kunnen de mogelijkheden voor zonnepalen in het zicht besproken worden met de gemeente. Belangrijk is dat de visuele kwaliteit niet achteruitgaat.