default iconOmgevingsvergunning monument

Is uw pand een gemeentelijk- of rijksmonument? Dan mag u dit zonder vergunning niet afbreken, verstoren, verplaatsen of veranderen. Behalve als de aanpassing past binnen de regels voor het vergunningsvrij bouwen. Bij een monument is niet alleen de buitenkant beschermd. Maar ook het interieur, latere uitbouwen en gebouwen op het erf. 

Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig:

  • slopen, verstoren, verplaatsen of veranderen
  • herstellen of (laten) gebruiken op een manier waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Hiervoor is géén omgevingsvergunning nodig:

  • opschuren en schilderen in dezelfde kleur
  • vervangen van kapotte ruiten
  • opstoppen van rieten daken
  • plaatselijk vervangen van dakpannen
  • pleisterwerk plaatselijk herstellen

Heeft u andere plannen?

Bekijk met de vergunningscheck of u een vergunning nodig heeft via het Omgevingsloket. Of neem contact op met de medewerker monumenten van de gemeente.

Een omgevingsvergunning aanvragen

Om een monument te verbouwen is een omgevingsvergunning nodig. De vergunning vraag je aan via het Omgevingsloket. De aanpassingen aan het monument moeten door een professional uitgewerkt zijn in een ontwerp. Dit wordt beoordeeld door de adviescommissie voor monumenten. Bij grote verbouwingen kan de commissie een bouwhistorisch onderzoek en een recent rapport van de Monumentenwacht Noord-Brabant vragen. Dit om na te gaan welke elementen een hoge waarde hebben en wat de huidige staat is van het pand. Belangrijk is om vroegtijdig in gesprek te gaan met de commissie via vooroverleg. Zo wordt duidelijk wat de spelregels zijn en welke kant de eigenaar op wil.

Omgevingsvergunning archeologisch rijksmonument

Bij ingrepen in de bodem bij een archeologisch rijksmonument is een monumentvergunning nodig. Voor de beslissing hierover geldt een termijn van 26 weken. Wij vragen u om vooraf te overleggen met de gemeente en de Rijksdienst, voor u een vergunning aanvraagt. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Wat kost een omgevingsvergunning?

Het aanvragen van een vergunning, vooroverleg of principeverzoek kost geld. Bekijk de tarieven in de  legesverordening.

Hoe lang duurt het?

Bij een vergunningsaanvraag voor een gemeentelijk monument geldt de ‘reguliere voorbereidingsprocedure’. Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, nemen wij binnen 8 weken een beslissing hierover. Dit kan één keer verlengd worden met 6 weken.
Bij een vergunningsaanvraag voor een rijksmonument geldt de ‘uitgebreide voorbereidingsprocedure’. Hiervoor is de doorlooptijd 26 weken. Dit kan één keer verlengd worden met 6 weken.
Bij een monumentvergunning voor een archeologisch rijksmonument geldt een beslistermijn van 6 maanden.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek