Omgevingsvergunning monument

Omgevingsvergunning monument

Is uw pand een gemeentelijk- of rijksmonument? Dan mag u dit zonder vergunning niet afbreken, verstoren, verplaatsen of veranderen. Behalve als de aanpassing past binnen de regels voor het vergunningsvrij bouwen. Bij een monument is niet alleen de buitenkant beschermd. Maar ook het interieur, latere uitbouwen en gebouwen op het erf. 

Hoe weet ik of mijn pand een monument is?

Laarbeek houdt een register bij van monumenten. U kunt hierexterne-link-icoon kijken of uw pand als monument is aangewezen.

Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig:

 • slopen, verstoren, verplaatsen of veranderen
 • herstellen of (laten) gebruiken op een manier waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Hiervoor is géén omgevingsvergunning nodig:

 • opschuren en schilderen in dezelfde kleur
 • vervangen van kapotte ruiten
 • opstoppen van rieten daken
 • plaatselijk vervangen van dakpannen
 • pleisterwerk plaatselijk herstellen
  • Bij een vergunningsaanvraag voor een gemeentelijk monument 

Heeft u andere plannen?

Bekijk met de vergunningscheck of u een vergunning nodig heeft via het Omgevingsloketexterne-link-icoon . Of neem contact op met de medewerker monumenten van de gemeente.

Een omgevingsvergunning aanvragen

Om een monument te verbouwen is een omgevingsvergunning nodig. De vergunning vraag je aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. De aanpassingen aan het monument moeten door een professional uitgewerkt zijn in een ontwerp. Dit wordt beoordeeld door de adviescommissie voor monumenten. Bij grote verbouwingen kan de commissie een bouwhistorisch onderzoek en een recent rapport van de Monumentenwacht Noord-Brabant vragen. Dit om na te gaan welke elementen een hoge waarde hebben en wat de huidige staat is van het pand. Belangrijk is om vroegtijdig in gesprek te gaan met de commissie via vooroverleg. Zo wordt duidelijk wat de spelregels zijn en welke kant de eigenaar op wil.

Omgevingsvergunning archeologisch rijksmonument

Bij ingrepen in de bodem bij een archeologisch rijksmonument is een omgevingsvergunning nodig. Wij vragen u om vooraf te overleggen met de gemeente en de Rijksdienst, voor u een vergunning aanvraagt. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoedexterne-link-icoon.

Wat kost een omgevingsvergunning?

Het aanvragen van een vergunning, vooroverleg of principeverzoek kost geld. Bekijk de tarieven in de legesverordeningexterne-link-icoon.

Hoe lang duurt het?

Er zijn twee procedures: de uitgebreide en reguliere procedure.

Reguliere procedure
De reguliere procedure heeft een beslistermijn van 8 weken en kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. De reguliere procedure geldt voor:

Als er advies of instemming nodig is van een adviesorgaan (bijvoorbeeld de provincie), dan is de termijn 12 weken.


Uitgebreide procedure
Voor de uitgebreide procedure geldt een beslistermijn van 26 weken (6 maanden). Deze kan eenmalig verlengd worden met 6 weken. De uitgebreide procedure geldt voor:

 • Een vergunningsaanvraag voor een rijksmonument voor ingrijpende gevallen, aangewezen in het omgevingsbesluit
 • Een vergunningsaanvraag voor een archeologisch rijksmonument.