Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt

Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt (2de loco; vervanger is wethouder Briels)

Voornaam: Monika
Voorletters: M.C.
Politieke partij: ABL
Adres: Oranjelaan 23
Postcode: 5741 HD
Woonplaats: Beek en Donk
E-mailadres: monika.slaets@laarbeek.nl

Portefeuille Inwonerparticipatie 

 • Inwonersparticipatie
 • Dorpsraden
 • WMO/ouderenbeleid
 • Jongerenparticipatie
 • Welzijn
 • Sport
 • Natuur en Landschap
 • Kunst en cultuur
 • Beheer Openbare Werken (incl. water)
 • Statushouders
 • Inburgering
 • Minimabeleid
 • Accommodatiebeleid
 • Bibliotheek

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Senzer
 • Trainster Jeugd BC Mixed