Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt

Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt (2de loco; vervanger is wethouder Briels)

Voornaam: Monika
Voorletters: M.C.
Politieke partij: ABL
Adres: Oranjelaan 23
Postcode: 5741 HD
Woonplaats: Beek en Donk
E-mailadres: monika.slaets@laarbeek.nl

Portefeuille Inwonerparticipatie 

 • Volksgezondheid
 • WMO en ouderen
 • Statushouders (incl. inburgering)
 • Minima
 • Welzijn, sport, kunst en cultuur (incl. bibliotheek)
 • Participatie (incl. dorpsraden)
 • Natuur en landschap
 • Toerisme en recreatie
 • Dierenwelzijn
 • Beheer openbare ruimte (incl. water)
 • Accommodatiebeleid (incl. facilitaire zaken en verduurzamen van gebouwen)
 • Grondzaken

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Senzer
 • Trainster Jeugd BC Mixed