default iconWethouder Monika Slaets-Sonneveldt

Wethouder Monika Slaets-Sonneveldt (2de loco; vervanger is wethouder Briels)

Voorletters: M.C.
Politieke partij: ABL
E-mailadres: monika.slaets@laarbeek.nl

Portefeuille Inwonerparticipatie 

 • Volksgezondheid
 • WMO en ouderen
 • Statushouders (incl. inburgering)
 • Minima
 • Welzijn, sport, kunst en cultuur (incl. bibliotheek)
 • Participatie (incl. dorpsraden)
 • Natuur en landschap
 • Toerisme en recreatie
 • Dierenwelzijn
 • Beheer openbare ruimte (incl. water)
 • Accommodatiebeleid (incl. facilitaire zaken en verduurzamen van gebouwen)
 • Grondzaken

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Senzer 
 • Lid van programmaraad netwerk dementie Helmond/de Peel
 • Lid Dagelijks Bestuur GGD 

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek