Woonvoorzieningen (WMO)

Beschrijving

Kunt u niet meer zelfstandig wonen in uw woning door uw handicap of beperking? Het Sociaal Team Laarbeek onderzoekt samen met u welke oplossingen er mogelijk zijn.

Hoe u het regelt

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Sociaal Team Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 707.

Wat u moet weten

Wanneer u aanpassingen aan uw woning wilt doen wordt eerst onderzocht in hoeverre er oplossingen zijn op eigen kracht en of u bijvoorbeeld heeft kunnen voorbereiden op de noodzaak van bepaalde aanpassingen. Pas als duidelijk is dat er geen eigen mogelijkheden zijn om de noodzakelijke aanpassingen te doen, dan kan een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo worden verstrekt.

Woningaanpassing: een verbouwing

Woonvoorzieningen zijn aanpassingen in uw huis, waardoor u met een handicap of ziekte zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld een traplift of aanpassingen in de keuken.

Woningaanpassing: roerende voorzieningen

Naast daadwerkelijke aanpassingen in de woning is het ook mogelijk dat u met de zogenaamde 'roerende voorzieningen' uit de voeten kunt. Daarbij kunt u denken aan een toiletstoel of douchestoel. Het gaat hier dan om voorzieningen die je niet gemakkelijk zelf kunt verkrijgen bij bijvoorbeeld een thuiszorgwinkel of bouwmarkt, bijvoorbeeld kantelbare en verrijdbare douchestoelen.

Woningaanpassing: verhuizing naar aangepaste woning

Voor de kosten van verhuizing en nieuwe inrichting kan de gemeente een bijdrage verstrekken. Als er geen aangepaste woning voorhanden is, wordt uw woning aangepast. De woning wordt eenvoudig maar doelmatig aangepast. Het Sociaal Team Laarbeek onderzoekt wat in uw situatie de best passende oplossing is.

De kosten

Eigen bijdrage

Voor gebruik van Wmo-voorzieningen (met uitzondering van rolstoelen) geldt een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand, ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze achteraf. U betaalt geen eigen bijdrage als het inkomen onder 110% van het netto sociaal minimum ligt. U ontvangt dan een zogenaamde 0-factuur.

Heeft u nog vragen?

Bel met het Sociaal Team Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 707. Wij helpen u graag. 

Meer informatie