Wat regelt de WMO

Beschrijving

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt ondersteuning aan inwoners die hulp of ondersteuning op geen enkele andere manier kunnen regelen. Het is een vangnet, waardoor je bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. In de Wmo is het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen kracht erg belangrijk. Dit betekent dat u altijd gevraagd wordt welke mogelijkheden er zijn om het ervaren probleem zelf op te lossen. Bijvoorbeeld met behulp van uw netwerk, of met behulp van voorliggende voorzieningen (denk aan een maaltijdservice of vrijwilligers via LEV-Laarbeek).

Als u het ervaren probleem echt niet op kunt lossen met behulp van uw eigen omgeving, dan kan het Sociaal Team Laarbeek samen met u op zoek naar een passende oplossing.

Hoe u het regelt

Wilt u advies wat de gemeente voor u kan betekenen in maatschappelijke ondersteuning? Bij ‘Wat u moet weten’ hieronder, leest u wat de mogelijkheden wellicht zijn. Wilt u een afspraak maken? Bel dan het Sociaal Team Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700 of stuur een e-mail naar sociaalteam@laarbeek.nl . Wij komen dan bij u langs om te bekijken hoe het met u gaat en wat u nodig heeft.

Wat u moet weten

De ondersteuning die wij vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor u kunnen organiseren, is maatwerk. Samen met u zoeken we naar de goedkoopste maar passende oplossing. Alleen als u in uw eigen omgeving of in het voorliggend veld niet voldoende hulp kunt krijgen, kunt u gebruik maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Welke hulp valt er onder de wet?

Huishoudelijke hulp

Kunt u uw huis niet meer zelf schoonmaken? Of opruimen en bedden verschonen? En is er onvoldoende hulp uit uw omgeving? Dan is er huishoudelijke hulp. Onze consulent bekijkt samen met u of hulp in de huishouding voor u een oplossing is. Dit betekent dat de huishoudelijke hulp uw woning schoon en leefbaar maakt. Alleen dingen die u zelf niet meer kan worden overgenomen. Aanvullende en incidentele taken vallen niet onder huishoudelijke ondersteuning.

Vervoersvoorzieningen

Het is belangrijk dat u er op uit blijft gaan om vrienden en familie te ontmoeten. Denk aan een aangepaste fiets, scootmobiel of Mobitax. Ook hierbij geldt dat onderzocht wordt welke mogelijkheden u zelf heeft om een vervoersprobleem op te lossen.

Woonvoorzieningen

U heeft enkele aanpassingen in huis nodig. Klein of groot. Denk aan het weghalen van drempels, het plaatsen van een traplift of de aanpassing van uw badkamer. Sommige kleine aanpassingen kunt u zelf regelen en moet u ook zelf betalen. Afhankelijk van de situatie wordt beoordeeld of u aanpassingen zelf moet betalen, of dat de gemeente of zelfs zorgverzekeraar u hierbij kan ondersteunen.

Rolstoelvoorzieningen

Heeft u moeite met verplaatsen in en om de woning? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een rolstoel. Een rolstoel wordt alleen via de Wmo verstrekt als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen die tijdelijk nodig zijn, kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar.

Gehandicaptenparkeerkaart

Begeleiding

Ervaart u problemen bij het zelfstandig wonen? Bijvoorbeeld structuur aanbrengen in uw dag? Lukt het leggen van contact met andere mensen niet goed? U kunt dan bijvoorbeeld contact opnemen met maatschappelijk werk van de LEV groep. Als u onvoldoende baat heeft bij maatschappelijk werk, of ondersteuning is voor langere tijd nodig, dan is begeleiding misschien een oplossing voor u. Onze consulente komt bij u langs en overlegt met u welke hulp voor u passend is. We kennen twee vormen van begeleiding: individuele begeleiding en begeleiding in een groep (dagbesteding).

Maaltijdvoorziening

Dit kunt u aanvragen via de LEV-Groep (voorheen Vierbinden) via telefoonnummer 0492 328 800. Mocht u een laag inkomen hebben, dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding in deze maaltijdkosten. Bel daarvoor het Sociaal Team Laarbeek op telefoonnummer 0492 469 700.

Via de gemeente of zelf zorg inkopen? 

Als u ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo, kunt u kiezen uit twee vormen: zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB).
ZIN: u krijgt ondersteuning vanuit de zorgaanbieder of leverancier waar de gemeente een contract mee heeft.
PGB: u krijgt ondersteuning van een aanbieder die u zelf uitkiest. U koopt daar in. U sluit zelf een contract af en betaalt deze zorgaanbieder. Bij een PGB draagt u ook zelf de administratieve lasten.
Heeft u vragen hierover? Bel dan het Sociaal Team Laarbeek op telefoonnummer 0492 469 700.

De kosten

Voor gebruik van Wmo-voorzieningen (met uitzondering van rolstoelen) geldt een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand, ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze achteraf. U betaalt geen eigen bijdrage als het inkomen onder 110% van het netto sociaal minimum ligt. U ontvangt dan een zogenaamde 0-factuur.

Meer informatie

Cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt als u ergens naar toe moet voor gesprekken. Bijvoorbeeld bij de gemeente of andere instelling. Het is fijn als dat een familielid is of iemand uit de buurt. Niet iedereen heeft zo iemand. Dat kan de gemeente Laarbeek voor u regelen. In onze gemeente zijn vrijwilligers hiervoor opgeleid. Denk aan een ouderenadviseur of een ervaringsdeskundige. Deze persoon gaat met u mee naar gesprekken en handelt in uw belang. Hij of zij ondersteunt u met informatie en advies. Zeker als u wat minder snel informatie tot u kunt nemen, is het prettig dat iemand even meeluistert en adviseert.

Gemeentelijk beleid

Wmo-Beleidsplan

In het Wmo-beleidsplan lichten we toe hoe de gemeente Laarbeek het verschil wil maken. De visie die richting geeft aan dit beleidsplan is: ‘ruimte geven aan een vitale zorgzame samenleving’.

Heeft u nog vragen?