Rolstoelvoorziening (WMO)

Beschrijving

Hebt u een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem? En bent u daardoor afhankelijk van een rolstoel of ander hulpmiddel? Samen met het Sociaal Team Laarbeek onderzoeken we wat voor u een passende oplossing is. In het gesprek met u wordt uw hulpvraag verduidelijkt en onderzoeken we of u een hulpmiddel nodig heeft en op welke manier u dit hulpmiddel kunt verzorgen. Dit kan een oplossing op eigen kracht zijn, maar ook een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo.

Hoe u het regelt

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Sociaal Team Laarbeek.

Wat u moet weten

Iedere burger die rechtmatig in Nederland woont, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er zijn wel voorwaarden:

  • U kunt alleen een beroep doen op de Wmo aanvragen in de gemeente waar u woont.
  • U kunt voor de betreffende kosten op geen enkele andere voorziening een beroep doen, bijvoorbeeld vanuit uw zorgverzekering.
  • U kunt alleen een beroep doen op de Wmo als er geen enkele andere oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld in uw netwerk.

Heeft u nog vragen?

Bel met het Sociaal Team Laarbeek op telefoonnummer 0492 469 707. Wij helpen u graag.

Meer informatie