Duurzaamheid in Laarbeek

Logo Laarbeek schittert duurzaam

De gemeente Laarbeek werkt aan een duurzame toekomst. Zodat volgende generaties hetzelfde kunnen leven als wij.
De duurzaamheidsagenda laat zien hoe we dat willen doen, samen met onze inwoners en organisaties. 

Duurzaamheidsagenda

Op deze gebieden gaan we met duurzaamheid aan de slag; wonen, ondernemen, leefomgeving, grondstoffen (afval en hergebruik), energie en het goede voorbeeld geven.
 

Regionale energiestrategie (RES)

In de RES staat hoe de regio wil werken aan: 

  • opwek van duurzame elektriciteit
  • energiebesparing
  • duurzaam verwarmen van gebouwen
     

Pilot grootschalige energie

Laarbeek staat open voor maximaal 5 zonneparken en 1 windpark. Daarvoor gelden wel voorwaarden. Bijvoorbeeld een goede inpassing in het landschap en het betrekken van buurtbewoners.

 

Bijdrage voor opvangen regenwater

Iets voor het klimaat doen bij je eigen huis? Zorg dan dat regenwater niet meer naar het riool loopt. Misschien kun je hiervoor een bijdrage van de gemeente of het waterschap krijgen. 

Zonnepanelen project

Ook zonnepanelen zonder kosten? Laat je informeren.

Klimaatverandering

Doordat de temperatuur stijgt, verandert het klimaat. Deze gevolgen hiervan voor Laarbeek zijn gemeten met een ‘klimaatstresstest’.