Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning

Wilt u als particulier of bedrijf gaan (ver)bouwen? U hebt dan vaak een omgevingsvergunning nodig, voorheen de bouwvergunning. Gaat het om een groot bouwwerk, dan is een omgevingsvergunning in ieder geval verplicht.

Lees meer

Bouwkavels

Op dit moment zijn er geen bouwkavels beschikbaar. 

Lees meer

Nieuwbouwprojecten

In alle vier de dorpen van Laarbeek zijn er wijken met nieuwbouw. Op deze pagina ziet u welke nieuwbouwprojecten er allemaal zijn in de gemeente Laarbeek.

Lees meer

Kadastrale informatie

Het Kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin wordt het eigendom van onroerende goederen bijgehouden, zoals huizen en fabrieken. Maar het Kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen zoals schepen en vliegtuigen. 

Lees meer

Welstand

Vraagt u een omgevingsvergunning met bouwactiviteit aan? In Laarbeek gelden er voor sommige gebieden welstandseisen. Deze zijn opgenomen in de Welstandsnota 2012.

 

Lees meer

Afwegingskader woningsplitsing en transformatie in kernen

De gemeente Laarbeek wil voorzien in de behoefte aan woningen.

Lees meer

Omgevingsvergunning of bekendmaking inzien

Luchtfoto's Laarbeek

We hebben een digitale kaart waarmee u luchtfoto's kunt bekijken van Laarbeek uit 2018, 2019, 2020 en 2021.  

 

Lees meer

Straatnaamgeving

Voor nieuwe straten bedenkt de gemeente een naam. De gemeente wordt hierbij geadviseerd door een commissie straatnaamgeving. Ook Laarbeekse burgers kunnen voorstellen indienen voor een straat, plein of steeg die nog geen naam heeft.

Lees meer

Woningen, gebouwen en grond, huren, kopen of pachten

De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten.

Lees meer