Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning

Wilt u als particulier of bedrijf gaan (ver)bouwen? U hebt dan vaak een omgevingsvergunning nodig, voorheen de bouwvergunning. Gaat het om een groot bouwwerk, dan is een omgevingsvergunning in ieder geval verplicht.

Lees meer

Kadastrale informatie

Het Kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin wordt het eigendom van onroerende goederen bijgehouden, zoals huizen en fabrieken. Maar het Kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen zoals schepen en vliegtuigen. 

Lees meer

Milieuvriendelijk bouwen

U kunt te maken krijgen met duurzaam bouwen (dubo) als u bijvoorbeeld zelf bouwt of een nieuwbouwwoning koopt.
Dubo staat voor het bouwen via methoden en met materialen die het milieu minimaal belasten. Denk aan: zuinig gebruik van energie,

Lees meer

Uitweg aanleggen of veranderen

Om een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg moet u van tevoren een melding doen aan het college van burgemeester en wethouders.  

Lees meer

Straatnaamgeving

De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Hierbij wordt de gemeente geadviseerd door een commissie straatnaamgeving. Heeft u een suggestie voor een nieuwe straatnaam, dan kunt u een voorstel indienen via geme

Lees meer