Bouwen en verbouwen

Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning

Wilt u als particulier of bedrijf gaan (ver)bouwen? U hebt dan vaak een omgevingsvergunning nodig, voorheen de bouwvergunning. Gaat het om een groot bouwwerk, dan is een omgevingsvergunning in ieder geval verplicht.

Lees meer

Bouwkavels

De gemeente Laarbeek biedt mooi gelegen bouwkavels aan in de woningbouwprojecten De Beekse Akkers, Kerkakkers (Beek en Donk) en De Vogelenzang (Lieshout).

Lees meer

Nieuwbouwprojecten

In alle vier de dorpen van Laarbeek zijn er wijken met nieuwbouw. Op deze pagina ziet u welke nieuwbouwprojecten er allemaal zijn in de gemeente Laarbeek.

Lees meer

Kadastrale informatie

Het Kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin wordt het eigendom van onroerende goederen bijgehouden, zoals huizen en fabrieken. Maar het Kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen zoals schepen en vliegtuigen. 

Lees meer

Welstand

Vraagt u een omgevingsvergunning met bouwactiviteit aan? In Laarbeek gelden er voor sommige gebieden welstandseisen. Deze zijn opgenomen in de Welstandsnota 2012.

 

Lees meer

Afwegingskader transformatie en woningsplitsing

De gemeente Laarbeek wil voorzien in de behoefte aan woningen. Naast de al bekende nieuwbouwplannen lijken nieuwe woningbouwprojecten buiten de bestaande kernen niet op korte termijn haalbaar.

Lees meer

Omgevingsvergunning of bekendmaking inzien

Straatnaamgeving

Voor nieuwe straten bedenkt de gemeente een naam. De gemeente wordt hierbij geadviseerd door een commissie straatnaamgeving. Ook Laarbeekse burgers kunnen voorstellen indienen voor een straat, plein of steeg die nog geen naam heeft.

Lees meer