Meldingen en klachten

Melding Openbare Ruimte, calamiteitendienst

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of losliggende stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het bij de gemeente! 

Lees meer

Groenvoorziening, melding

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Zoals plantsoenen, openbare groenstroken, groen- en bloembakken, bermen, parken, vijvers en waterpartijen.

Lees meer

Brandveiligheid bouwwerk, vergunning of melding

Wilt u een gebouw in gebruik nemen, dan hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. In sommige gevallen hebt u geen vergunning nodig en kunt u volstaan met een gebruiksmelding. 

Lees meer

Klacht

De gemeente Laarbeek doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over hoe u door een medewerker van onze organisatie bent behandeld. 

Lees meer

Milieuwetgeving, handhaving

Vindt u dat in uw omgeving sprake is van onnodige of buitensporige milieubelasting, dan kunt u dit melden. Dit geldt bijvoorbeeld voor overlast of hinder van geur, licht, geluid, roet of stof.

Lees meer