Meldingen en klachten

Melding Openbare Ruimte, calamiteitendienst

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of losliggende stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het bij de gemeente! De gemeente houdt de kwaliteit van uw woon- en

Lees meer

Groenvoorziening, melding

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Hieronder vallen plantsoenen, openbare groenstroken, groen- en bloembakken, bermen, parken, maar ook vijvers en waterpartijen. Onderhoud van dez

Lees meer

Brandveiligheid bouwwerk, vergunning of melding

Wilt u een gebouw in gebruik nemen, dan hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. In sommige gevallen hebt u geen vergunning nodig en kunt u volstaan met een gebruiksmelding. Of u een omgevingsvergunning nodig hebt of ee

Lees meer

Klacht

De gemeente Laarbeek doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over hoe u door een medewerker van onze organisatie bent behandeld. 

Lees meer