Meldingen en klachten

Meldpunt Openbare Ruimte

Als u opmerkingen heeft over de openbare ruimte, kunt u die doorgeven via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 0492 469 700.

Lees meer

Reiniging openbaar gebied, melding

Is de openbare weg of een andere openbare plek in de gemeente volgens u ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de gemeente en verzoeken om deze plek schoon te maken.

Lees meer

Groenvoorziening, melding

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Hieronder vallen plantsoenen, openbare groenstroken, groen- en bloembakken, bermen, parken, maar ook vijvers en waterpartijen. Onderhoud van dez

Lees meer

Brandveiligheid bouwwerk, vergunning of melding

Wilt u een gebouw in gebruik nemen, dan hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. In sommige gevallen hebt u geen vergunning nodig en kunt u volstaan met een gebruiksmelding. Of u een omgevingsvergunning nodig hebt of ee

Lees meer

Klacht

De gemeente Laarbeek doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over hoe u door een medewerker van onze organisatie bent behandeld. 

Lees meer